Významné pre všetkých

VYSKÚŠAJ SI VZOROVÝ PRÍPAD ČIERNEJ SKRINKY "PIŽOVE ČÍSLA",
VYSKÚŠAJTE SI SCHOLA LUDUS PRÍSTUP K POZNÁVANIU
A ZAPOJ SA TÝM DO VEREJNÉHO TESTOVANIA

 

Niektoré pripravené časti z portálu nie sú z úsporných dôvodov doinštalované,
alebo sú nainštalované v nižšej kvalite zobrazovania.
Vzorový prípad ale v plnom rozsahu demonštruje poznávací prístup a poznávaciu metódu SCHOLA LUDUS, na ktorej je formát čiernej skrinky založený.
Do testovania sa môže zapojiť každý tým, že si vzorový prípad odskúša "naostro" apo dosiahnutí 6. stupňa vzorového prípadu priamo zo stupňa odošle svoje komentáre, námety alebo návrhy tvorcom portálu.