Vedecký obrázkový vtip

Cieľom súťaže je pozvať čo najväčší počet detí, mládeže, učiteľov, rodičov, laikov, vedcov, technikov, umelcov ku tvorbe obrázkového vedeckého vtipu. Aby objavili pre seba kreslenie, vedu, vtip a súťaž ako vynikajúce, zábavné aj vážne formy poznávania, komunikácie aj porozumenia, v ktorých stojí za to sa zdokonaľovať.

Cieľom súťaže je vytvoriť unikátny súbor obrázkových vtipov a z nich putovnú výstavu, z ktorej budú mať ľudia radosť a ktorá bude mať potenciál osloviť širokú verejnosť k premýšľaniu o vede.

Cieľom súťaže je tiež podporiť rozvoj komplexného tvorivého myslenia a pro-vedeckého učenia ako novej paradigmy učenia, ktorej východiskom je komplexita, hlavnou disciplínou tvorivosť, eminentnou výbavou vtip  a doposiaľ dominantne rozvíjané logické a kritické myslenie je oporou.

 

Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4 s minimom slov. Ku každému súťažnému obrázkovému vedeckému vtipu patrí samostatný slovný komentár, ktorým autor približuje zámer, vývoj, význam a  hodnotu vtipu.

Vtipy zaradené do súťaže sa môžu týkať pochopenia prírodných - fyzikálnych, chemických, biologických procesov, závislostí, zákonitostí, ich technologických aplikácií, poznávacích prístupov, metód a foriem uplatňovaných vo vede, ich priamych aplikácií v praxi a pod.

Pri tvorbe obrázkového vtipu sa môže autor inšpirovať, alebo využiť časť diela iného autora, ale musí mu pridať vlastnú myšlienku.

Súťaž je rozdelená na:
- aktuálny ročník,
- archív minulých ročníkov.