Učiteľ

Okrem možností, ktoré má registrovaný užívateľ získavate navyše:
  • prístup k špecifickej časti portálu určenej len pre učiteľov s ďalšími statickými stránkami, článkami, metodickými materiálmi, doplňujúcimi pracovnými listami pre žiakov, komentármi od tvorcov obsahu portálu
  • neobmedzený pohyb v prostredí čiernej skrinky (bez nutnosti splnenia podmienok na prechod do vyššieho stupňa)

Typ učiteľ schvaľuje administrátor až po overení Vašich údajov. Do toho času budete mať pridelený status dočasný učiteľ s obmedzeným prístupom k niektorým funkciám portálu.

Vami vložené údaje sa budú môcť použiť pre vylepšenie obsahu a fungovania portálu.

 

Registrácia > Učiteľ