O nás

Autorkou portálu SCHOLA LUDUS ONLINE je RNDr. Katarína Teplanová PhD., ktorá do roku 2010 pracovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatika Univerzity Komenského ako samostatná vedecká pracovníčka, najprv v oblasti fyziky plazmy, neskôr v oblasti neformálneho vedeckého vzdelávania. V rámci projektu sa uplatňujú Stratégie a nástroje SCHOLA LUDUS na komplexné a tvorivé poznávanie a učenie (vydalo Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2007) rozvíjané autorkou a Projektovou skupinou SCHOLA LUDUS v rokoch 1991-2010.

Na technickom vývoji portálu ako aj na realizácii zadaných experimentov, videí a obrázkov k obsahu od portálu podieľal Mgr. Marián Zelenák, ktorý pracoval v rámci Projektovej skupiny SCHOLA LUDUS od svojho ukončenia štúdia IKT v r. 2006 a je aj prvým administrátorom portálu.

Vývoj portálu bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývojana základe zmluvy  č. LPP-0395-09 a spolufinancovaný v rámci nadnárodného projektu SEE Science z Európskeho fondu regionálneho rozvoja k Operačnému programu Juhovýchodná Európa, cez občianske združenie SCHOLA LUDUS a Centrum vedecko-technických informácií SR.  

Portál beží pod Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR, v súčasnosti v skúšobnej prevádzke. V ďalšom je nutné vytvoriť stabilný tím, ktorého úlohou bude garantovať obsah a prevádzku portálu v širokej otvorenej spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí.

Kontakt: portal@scholaludus.sk

 

Komentár a poďakovanie autorky ku vzniku portálu, december 2015