Moje experimenty v Čiernej skrinke

Moje Experimenty predstavujú dôležitú časť poznávania a k práci s čiernou skrinkou sú veľmi dôležité.
Vytvoriť, alebo upraviť Experimenty si môžeš cez hlavné (horné) menu, alebo aj priamo pri práci s hypotézou.

Pri práci s hypotézami si vyberáš a priraďuješ experimenty k hypotéze a určuješ vzťah experimentu k hypotéze.
Vzťah k hypotéze môže byť:
- otvorený,
- potvrdzujúci,
- vyvracajúci.