Heslár

Heslár SCHOLA LUDUS je rozdelený na tri časti:

  1. Pojmy k formátu čiernej skrinky
    napr. DPNO, hypotéza, ohnisko, atď.
  2. Pojmy k procesu poznávania a tvorivosti
    napr. samovývoj, myslenie, učenie, riešenia problémov, udržateľný rozvoj, učiaca sa spoločnosť, environmentálny kolaps, atď.
  3. Základné pojmy z vedných odborov
    Špecifické pojmy z prírodných, technických, lekárskych a pod. vied, matematiky a informatiky
  4. Všeobecné pojmy – nepatria do žiadnej kategórie

a určite nie je klasickým výkladovým slovníkom! Jednak je neúplný, obsahuje len pojmy, ktoré sa týkajú existujúcich prípadov, aplikovaných prístupov, postupov a filozofie na portáli  SCHOLA LUDUS on-line, jednak základné pojmy z vedných disciplín nevykladá, ale „len“ priraďuje k ďalším pojmom a konečne, je (aj) na hranie - pojmy sa zobrazujú nielen za sebou, ale aj ako interaktívne mapy.


Ukážka interaktívnej mapy

vstup do Heslára