Čo môžem iné

  • Ku každému prípadu si môžeš nájsť „paralelné prípady zo života“!
  • Pomocou svojich a zadaných kľúčových pojmov k prípadu si môžeš hľadať informácie z iných zdrojov a  na Internete.
  • Ku každému prípadu a každému jeho stupňu si môžeš realizovať vlastné experimenty.
  • Experimenty si môžeš ukladať do portálu aj mimo práce s čiernou skrinkou.
  • Môžeš sa tiež zapojiť do iných programov: