Čierne skrinky

Čierna skrinka je originálny interaktívny formát vyvinutý pre portál SCHOLA LUDUS. Aplikovaná poznávacia metóda je efektívna pre akékoľvek bádanie.

Formát dostal názov podľa termínu, ktorý je zaužívaný vo vede a technike: Čiernou skrinkou je systém, ktorý môžeme skúmať len cez jeho vstupy a výstupy a na ich základe môžeme usudzovať / zaviesť charakteristiky systému. Na rozdiel od tejto definície sa však portálová skrinka v procese bádania odkryje a Ty máš šancu pochopiť jej princíp.

Čiernou skrinkou môže byť prakticky čokoľvek: tranzistor, zatmenie Slnka, vedecká teória, ľubovoľný návod na použitie, školské učivo, ľudská myseľ, vývoj spoločnosti.

Čierne skrinky SCHOLA LUDUS obsahujú reálne prípady, “skôr obyčajné, než neobyčajné”, do ktorých najprv nevidíš a Tvojou úlohou je spoznať ich obsah. Dobrodružstvo poznávania začína výberom čiernej skrinky a končí prekvapením, akú cestu si počas práce prešiel a čo si na nej objavil. 


Nižšie si môžeš pozrieť video s ukážkami čo môžeš robiť v čiernej skrinke:



Pre prácu s portálom sa najskôr prihlás.

Mohlo by Ťa zaujímať:
- výber čiernej skrinky,
- informácie o Čiernej skrinke.