V časti Heslár máš možnosť vidieť zoznam slov a k nim priradené čierne skrinky.

Učiteľ vidí priradené skrinky hneď, ostatní užívatelia až po vyriešení čiernych skriniek.

Momentálne sú zobrazené všetky heslá.

Použité skratky:
P - pojmy súvisiace s portálom scholaludus-online.sk
V - pojem z vednej oblasti
U - univerzálny pojem

 

dynamika pojmov

Kategória hesla: prípady

Dynamika nasadzovania pojmov. Ako zručne dokážeš pracovať s pojmami, uplatňovať vzťahy medzi pojmami.
Tiež, ako dokážeš v prípade potreby pojmy meniť. Prebudovávať. Prijímať nové koncepcie. Zjednocovať pojmy tak, aby neboli navzájom rozporné. Rozlúčiť sa s predkoncepciami (skoršími, naivnejšími, menej vhodnými koncepciami). Nahradiť zafixované mylné koncepcie novými, ktoré vyplývajú z nového porozumenia veci.
Dynamika pojmov
obsahujeaj uvedomovanie si zmien v obsahu a význame pojmov. Ako sa mení význam pojmu so zmenou prepojených pojmov. Ako pojmy súvisia s kontextom.
Dynamika pojmov
závisí od aktuálneho poznania a spôsobu myslenia.

Mapa pojmov

POJMY Z OKRUHU HESLA: pojem, dynamika, zmena, prepojený pojem, myslenie

späť