V časti Heslár máš možnosť vidieť zoznam slov a k nim priradené čierne skrinky.

Učiteľ vidí priradené skrinky hneď, ostatní užívatelia až po vyriešení čiernych skriniek.

Momentálne sú zobrazené všetky heslá.

Použité skratky:
P - pojmy súvisiace s portálom scholaludus-online.sk
V - pojem z vednej oblasti
U - univerzálny pojem

 

Archimedov zákon

Kategória hesla: prípady

Teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou, ktorej veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa.

 

Archimedov zákon platí aj pre plyny. Na princípe aerostatického vztlaku fungujú napríklad balóny a vzducholode.

K objavu sa viaže historka, podľa ktorej Archimedes prišiel na podstatu zákona pri kúpeli. Premýšľal, ako odhaliť podvod klenotníka, ktorý nahradil zlato v kráľovskej korune iným, menej ušľachtilým kovom. Myšlienka, ako porovnať objemy kovových predmetov známej hmotnosti, ho napadla pri pozorovaní hladiny vody vo vani, do ktorej sa ponoril. Objav ho vraj uviedol do takého tranzu, že pobehoval nahý po meste s výkrikmi "Heuréka!" (Našiel som!).

Zdroj: wikipedia.sk

Mapa pojmov

POJMY Z OKRUHU HESLA: vlastnosti kvapalín, hustota

späť