V časti Heslár máš možnosť vidieť zoznam slov a k nim priradené čierne skrinky.

Učiteľ vidí priradené skrinky hneď, ostatní užívatelia až po vyriešení čiernych skriniek.

Momentálne sú zobrazené všetky heslá.

Použité skratky:
P - pojmy súvisiace s portálom scholaludus-online.sk
V - pojem z vednej oblasti
U - univerzálny pojem

 

zložitý pohyb test

Kategória hesla: poznávanie

Dynamiku pojmov si môžeš na portáli scholaludus-online.sk „trénovať“ hrami s pojmami. Výborným tréningom dynamiky pojmov je aj tvorba a hodnotenie vedeckých obrázkových vtipov.

heslo do modálneho okna

heslo do OS OTÁCANIA modálneho okna


 • Musí sa so zmenou významu pojmu zmeniť aj jeho základná definícia?
  Definície môžu byť nadlho nemenné, a len význam pojmov, ktoré ich definujú sa mení! Vnímanie zmeny pojmov je v procese poznávania veľmi žiaduce!
 • Máš rozrobený prípad čiernej skrinky. Vieš v svojich uložených myšlienkach postrehnúť zmeny vo vyjadrovaní, v používaní pojmov?
  S každým novým poznaním sa menia aj pojmy, ktoré s ním súvisia, v tvojich vyjadreniach.
  Niektoré pojmy dostávajú s novým poznaním širší a/alebo hlbší zmysel.
  Niektoré pojmy dokážeš uchopiť, vyjadriť, vysvetliť, využiť lepšie. Stávajú sa v tvojom podaní živšie, dokážeš ich operatívnejšie, trefnejšie nasadzovať na vec.
  Medzi niektorými pojmami objavíš nové súvislosti! Prepojené pojmy majú novú váhu. S menej slovami dokážeš vyjadriť viac!
  Niektoré z tvojich zaužívaných pojmov s tvojim novým poznaním možno strácajú zmysel a treba ich nahradiť novými.
 • Ako závisí  dynamika pojmov od myslenia?
  Silnejšie komplexné myslenie – silnejšia dynamika pojmov.
  Väčšia zručnosť v laterálnom myslení – silnejšia dynamika pojmov.
 • Ako súvisí zavedenie pojmu s jeho dynamikou?
  Jedna vec je definícia, iná vec je predstava!


Mapa pojmov

 

 • Musí sa so zmenou významu pojmu zmeniť aj jeho základná definícia?
  Definície môžu byť nadlho nemenné, a len význam pojmov, ktoré ich definujú sa mení! Vnímanie zmeny pojmov je v procese poznávania veľmi žiaduce!
 • Máš rozrobený prípad čiernej skrinky. Vieš v svojich uložených myšlienkach postrehnúť zmeny vo vyjadrovaní, v používaní pojmov?
  S každým novým poznaním sa menia aj pojmy, ktoré s ním súvisia, v tvojich vyjadreniach.
  Niektoré pojmy dostávajú s novým poznaním širší a/alebo hlbší zmysel.
  Niektoré pojmy dokážeš uchopiť, vyjadriť, vysvetliť, využiť lepšie. Stávajú sa v tvojom podaní živšie, dokážeš ich operatívnejšie, trefnejšie nasadzovať na vec.
  Medzi niektorými pojmami objavíš nové súvislosti! Prepojené pojmy majú novú váhu. S menej slovami dokážeš vyjadriť viac!
  Niektoré z tvojich zaužívaných pojmov s tvojim novým poznaním možno strácajú zmysel a treba ich nahradiť novými.
 • Ako závisí  dynamika pojmov od myslenia?
  Silnejšie komplexné myslenie – silnejšia dynamika pojmov.
  Väčšia zručnosť v laterálnom myslení – silnejšia dynamika pojmov.
 • Ako súvisí zavedenie pojmu s jeho dynamikou?
  Jedna vec je definícia, iná vec je predstava!
 • Musí sa so zmenou významu pojmu zmeniť aj jeho základná definícia?
  Definície môžu byť nadlho nemenné, a len význam pojmov, ktoré ich definujú sa mení! Vnímanie zmeny pojmov je v procese poznávania veľmi žiaduce!
 • Máš rozrobený prípad čiernej skrinky. Vieš v svojich uložených myšlienkach postrehnúť zmeny vo vyjadrovaní, v používaní pojmov?
  S každým novým poznaním sa menia aj pojmy, ktoré s ním súvisia, v tvojich vyjadreniach.
  Niektoré pojmy dostávajú s novým poznaním širší a/alebo hlbší zmysel.
  Niektoré pojmy dokážeš uchopiť, vyjadriť, vysvetliť, využiť lepšie. Stávajú sa v tvojom podaní živšie, dokážeš ich operatívnejšie, trefnejšie nasadzovať na vec.
  Medzi niektorými pojmami objavíš nové súvislosti! Prepojené pojmy majú novú váhu. S menej slovami dokážeš vyjadriť viac!
  Niektoré z tvojich zaužívaných pojmov s tvojim novým poznaním možno strácajú zmysel a treba ich nahradiť novými.
 • Ako závisí  dynamika pojmov od myslenia?
  Silnejšie komplexné myslenie – silnejšia dynamika pojmov.
  Väčšia zručnosť v laterálnom myslení – silnejšia dynamika pojmov.
 • Ako súvisí zavedenie pojmu s jeho dynamikou?
  Jedna vec je definícia, iná vec je predstava!
 • Musí sa so zmenou významu pojmu zmeniť aj jeho základná definícia?
  Definície môžu byť nadlho nemenné, a len význam pojmov, ktoré ich definujú sa mení! Vnímanie zmeny pojmov je v procese poznávania veľmi žiaduce!
 • Máš rozrobený prípad čiernej skrinky. Vieš v svojich uložených myšlienkach postrehnúť zmeny vo vyjadrovaní, v používaní pojmov?
  S každým novým poznaním sa menia aj pojmy, ktoré s ním súvisia, v tvojich vyjadreniach.
  Niektoré pojmy dostávajú s novým poznaním širší a/alebo hlbší zmysel.
  Niektoré pojmy dokážeš uchopiť, vyjadriť, vysvetliť, využiť lepšie. Stávajú sa v tvojom podaní živšie, dokážeš ich operatívnejšie, trefnejšie nasadzovať na vec.
  Medzi niektorými pojmami objavíš nové súvislosti! Prepojené pojmy majú novú váhu. S menej slovami dokážeš vyjadriť viac!
  Niektoré z tvojich zaužívaných pojmov s tvojim novým poznaním možno strácajú zmysel a treba ich nahradiť novými.
 • Ako závisí  dynamika pojmov od myslenia?
  Silnejšie komplexné myslenie – silnejšia dynamika pojmov.
  Väčšia zručnosť v laterálnom myslení – silnejšia dynamika pojmov.
 • Ako súvisí zavedenie pojmu s jeho dynamikou?

HORE

späť