V časti Heslár máš možnosť vidieť zoznam slov a k nim priradené čierne skrinky.

Učiteľ vidí priradené skrinky hneď, ostatní užívatelia až po vyriešení čiernych skriniek.

Momentálne sú zobrazené všetky heslá.

Použité skratky:
P - pojmy súvisiace s portálom scholaludus-online.sk
V - pojem z vednej oblasti
U - univerzálny pojem

 

gravitačné zrýchlenie

Kategória hesla: poznávanie

Gravitačné zrýchlenie pri povrchu Zeme v našich zemepisných šírkach má hodnotu približne 9,81 m/s2.
Presná hodnota je 9,80665 m/s2. Závisí od nadmorskej výšky a zemskej šírky.
Na rovníku je nižšie než na póloch. Na rovníku predstavuje hodnota gravitačného zrýchlenia približne 9,78 m/s2 a na póloch 9,83 m/s2.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org

POJMY Z OKRUHU HESLA: gravitácia, voľný pád

späť